Inlaagdijk met eendenkooi

Afbeelding bij 37
Foto:
Een kooiker aan het werk in eendenkooi de Sompen nabij de Inlaagdijk. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM00951.

Anders dan bij alle andere dijken rondom Haarsteeg het geval is, zijn de huizen langs de inlaagdijk niet op of tegen de dijk gebouwd. Tot de aanleg van deze dijk werd besloten na dijkdoorbraken in 1795 en 1799, waarbij een aantal mensen omkwam en veel huizen in het kolkende water verdwenen. Het dijkcollege besloot toen om de bestaande ‘gevaarlijke uitspringende hoekdijk, welke nu in de tijd van vier jaar tweemalen was ingebroken, te verlaten en door binnenwaartse bedijking te doen vervangen’ door een ongeveer één kilometer lange en kaarsrechte inlaagdijk. In feite is hier geen sprake van een echte inlaagdijk of reservewaterkering, maar van een vervanging van een deel van de bestaande dijk.

De nieuwe Inlaagdijk dreigde het in 1807 te begeven, en in 1926 was dit opnieuw het geval. Dankzij een zware houten bekisting aan de binnenzijde hield de dijk stand. Omdat de Inlaagdijk vroeger niet toegankelijk was, vroeg menig passant zich af wat er toch achter dat hoge, ietwat mysterieuze gevaarte bevond. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werd op de dijk een fietspad aangelegd. Vanaf de dijk heeft men een prachtig panoramisch zicht op de waterrijke omgeving, met de Buitenwiel en in de verte eendenkooi de Sompen.

Meer weten?
Inlaagdijk
Natuur- en Milieuvereniging Heusden