Huize Haarsteeg

Afbeelding bij 39
Foto:
De Haarsteegsestraat nabij Huize Haarsteeg, 1910. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, VLM00099.

Aan de Haarsteegsestraat staan veel karakteristieke boerderijen, maar dit pand springt er uit. Deze boerderij uit 1750 is van het Langstraattype en heeft een theekoepel, stenen schuur en koetshuis. De boerderij draagt de naam ‘Huize Haarsteeg’, maar heet ook wel ‘Huize de Jongh’. Generaties lang woonde hier de familie De Jongh, een voornaam protestants regentengeslacht waarvan de laatste erfgenamen aan het begin van de vorige eeuw Haarsteeg verlieten. Familieleden bekleedden hoge functies zoals schout, schepen, drossaard en burgemeester in dorpen in de omgeving. De familie behoorde tot de rijkste van Brabant en was onder meer eigenaar van de Haarsteegse Wiel.

In 1792 is de imposante boerderij vernieuwd. Uit een bewaard gebleven inventarislijst van de inboedel blijkt dat het pand ook voor de vernieuwing al aanzienlijk moet zijn geweest.

Meer weten?
Inventaris archief familie De Jongh