Loonse en Drunense Duinen

24 Giersbergen - Giersbergen
Foto: Groeten uit Giersbergen, ansichtkaart uit ca. 1960. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, DRN00619.

Giersbergen is een middeleeuwse nederzetting die in 1244 door de Brabantse edelman Hendrik van Herentals geschonken werd aan de abdij Ter Kameren bij Brussel. Deze abdij werd bewoond door cisterciƫnzerinnen, zusters die binnen de abdijmuren strenge religieuze regels naleefden. Het werk op de landerijen die de abdij bezat, werd gedaan door mannen. Dat waren monniken, maar vooral lekenbroeders. Zij maakten deel uit van de religieuze gemeenschap, maar kregen geen priesterwijding. De abdij beschikte ook over landerijen die ver van Ter Kameren gelegen waren. Daar werden uithoven in het leven geroepen. Dergelijke uithoven vormden een agrarisch complex, bestaande uit een of meerdere boerderijen. Ze waren voor de kloostereconomie van groot belang.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het klooster Ter Kameren door Spaanse troepen in de as gelegd om het onbewoonbaar te maken voor de Geuzen. De zusters waren genoodzaakt hun landerijen te verkopen. In 1614 werd de uithof Giersbergen, die een omvang had van 400 bunder, in gedeelten verkocht. De Poorthoeve met opstallen werd gekocht door Thomas Dirksz van den Heuvel, de Maaijhoeve met opstallen door Andries de Weirdt. De overige landerijen werden in kleinere delen verkocht.

Meer weten?
Giersbergen
Abdij Ter Kameren