Elshout

Afbeelding bij 21
Foto: Het raadhuis van de gemeente Oudheusden c.a. te Elshout, met links de openbare lagere school. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, DRN00601.

In de middeleeuwen behoorde het dorp Elshout tot de heerlijkheid Oudheusden, Elshout en Hulten. Dit rechtsgebied werd in 1498 door Filips de Schone, die behalve aartshertog van Oostenrijk en hertog van Bourgondiƫ ook graaf van Holland was, verkocht aan Jan van Oudheusden, de bewoner van het kasteel Oudheusden. De heerlijkheid Oudheusden strekte zich uit van het Oude Maasje in het noorden tot aan de grenzen van Drunen, Baardwijk en Doeveren in het zuiden en westen.

Aan het begin van de negentiende eeuw ontstond de gemeente Oudheusden cum annexis, die dezelfde omvang had als de vroegere heerlijkheid. Het gehucht Hulten werd in 1821 ingelijfd door Drunen. Hoewel de naam van het dorp Oudheusden in de nieuwe naam prominent naar voren kwam, was Elshout in feite de kern van de gemeente. Hier woonden meer mensen dan in Oudheusden, al sinds lang kerkten hier de rooms-katholieken, en ook het raadhuis van Oudheusden stond in Elshout.

In 1935 kwam aan het bestaan van de gemeente een einde. Oudheusden werd toen toegevoegd aan de stad Heusden, terwijl Elshout opging in Drunen. Sinds 1997 zijn beide plaatsen weer samengebracht in de nieuwe gemeente Heusden.

Meer weten?
Elshout
Gemeente Heusden