Slagenlandschap

Afbeelding bij 17
Foto:
Ook aan de Drunense Grotestraat staan de voormalige boerderijen enigszins schuin ten opzichte van de weg. Foto van begin twintigste eeuw. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, DRN00182.

Het zogeheten ‘slagenlandschap’ is typerend voor de Langstraat. Bij de ontginning van dit gebied was het voor een goede afwatering nodig om sloten te graven op korte onderlinge afstand. Zo ontstonden al in de middeleeuwen smalle en langgerekte kavels, de ‘slagen’. Hoewel het slagenlandschap door de ruilverkaveling en de intensivering van de landbouw kan worden beschouwd als bedreigd cultuurhistorisch erfgoed, zijn de restanten ervan nog altijd duidelijk zichtbaar aanwezig. De dwars op de kavels gelegen verbindingswegen boden plaats aan lintbebouwing. Aan de Drunense Grotestraat is dat nog goed zichtbaar, en hetzelfde geldt ook voor veel andere dorpen in de omgeving. De bebouwing staat er vaak enigszins schuin ten opzichte van de straat. Bij de kenmerkende Langstraatboerderij is het woon- en bedrijfsgedeelte achter elkaar geplaatst. Niet zelden zijn deze boerderijen rijk versierd met kroonlijsten, plinten in cementwerk en glas-in-loodramen.

Meer weten?
Slagenlandschap