Sint-Hubertuskapel

18 Drunen Sint Hubertuskapel
Foto: Het Hubertusgilde in actie bij de installatie van de Drunense burgemeester Breeveld in 1987. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, DRN02354.

Deze kapel is gebouwd door het Hubertusgilde. De gebrandschilderde ramen vertellen onder andere het verhaal van de patroonheilige, Sint-Hubertus. Hubertus wordt wereldwijd vereerd als patroonheilige van de jagers. Volgens zijn levensbeschrijving zat Hubertus in de bossen van de Ardennen een hert achterna. Toen hij eindelijk oog in oog stond met het dier, ontwaarde hij tussen het gewei een stralend kruis. Hubertus ging onmiddellijk huiswaarts en besloot zich voortaan in afzondering en gebed terug te trekken. Mirakels bleven niet uit en sinds zijn heiligverklaring wordt Hubertus vooral aangeroepen om mens en vee te beschermen.

Het Drunense Sint-Hubertusgilde werd, onder patronage van de heren van Drunen, opgericht in 1560. Het zou tot het eind van de negentiende eeuw actief blijven. In 1952 kocht het gemeentebestuur van Drunen op een veiling enkele stukken zilver die vroeger toebehoorden aan het gilde. Deze aankoop was mede aanleiding tot de heroprichting van het gilde in 1958. Het gilde telt momenteel zo’n vijftig – mannelijke – leden. Zij beoefenen het schieten en het vendelzwaaien, en zijn dienstbaar aan de samenleving.

Meer weten?
Sint-Hubertusgilde
Hubertus van Luik
Kapellen in Brabant