Raadhuis

Afbeelding bij 12
Foto:
In 1939 werd de eerste steen van het Drunense raadhuis gelegd. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, DRN01186.

Bevolkingsgroei, de toename van het aantal overheidstaken maar vooral de uitbreiding van de gemeente Drunen met het dorp Elshout in 1935 zorgden ervoor dat Drunen kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog behoefte had aan een nieuw raadhuis. De Vughtse architect Edmond Nijsten ontwierp een gebouw in de stijl van de Delftse School. Een belangrijk uitgangspunt van die stroming in de architectuur was dat de functie van een gebouw in de vorm tot uitdrukking moest komen. Omdat eenvoud centraal stond, werd nauwelijks gebruik gemaakt van decoraties. Op 15 april 1939 werd de eerste steen van het raadhuis gelegd, en binnen een jaar was de bouw voltooid. Omdat inmiddels de oorlog was uitgebroken, bleef een feestelijke opening achterwege.

Bij de bevrijding in november 1944 raakte het Drunense raadhuis zwaar beschadigd. De herbouw werd vertraagd door een stevige storm in 1949, die het gebouw opnieuw aantastte. Een jaar later kon het – nu volgens de beginselen van de Bossche School – gerestaureerde gebouw alsnog worden geopend. In 1995 kreeg het raadhuis onverwachte gasten: een stel ooievaars bouwde een nest bovenop de schoorsteen, en kreeg daar drie jongen.

Meer weten?
Delftse School
Bossche School