Afwateringskanaal

Afbeelding bij 19
Foto:
Een oude houten brug over het kanaal ter hoogte van de Duinweg. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, DRN00055.

Dit Afwateringskanaal, dat ook wel Drongels of Drongelens kanaal genoemd wordt, is tussen 1907 en 1911 gegraven om het Bossche Broek te ontlasten bij wateroverlast. Het kanaal voert door de Baardwijkse Overlaat en mondt vervolgens uit in de Bergsche Maas, tegenover het dorpje Drongelen. Het bijna twintig kilometer lange kanaal is in staat al het water af te voeren dat de riviertjes Aa, Dommel en Leij gezamenlijk kunnen leveren.

Bij ’s-Hertogenbosch komen de Dommel en de Aa bij elkaar, om vervolgens verder te gaan als de Dieze. Zowel Aa als Dommel kreeg in de negentiende eeuw meer water te verwerken, nadat nieuw ontgonnen gronden in de Belgische Kempen via een kanalenstelsel werden bevloeid met water uit de Maas. In Nederland zorgde de ontginning van de Peel op vergelijkbare wijze voor extra aanbod van water. Bij hoge waterstanden op de Maas was de afvoer van Dommel en Aa als het ware geblokkeerd, en dat zorgde voor grote problemen.

In 1883 poogde de Maasmondwet deze situatie te verbeteren. De wet voorzag in de afwatering van het inundatiegebied van Aa en Dommel. Het afwateringskanaal van ’s-Hertogenbosch naar Drongelen zorgt ervoor dat de Bosschenaren droge voeten houden, terwijl het in de zomer ook dient als waterinlaat voor de landbouwgronden rond Drunen en Vlijmen. Bovendien heeft het kanaal een steeds belangrijker natuur- en recreatiefunctie gekregen: hier wordt veel gevist en gefietst, en het kanaal is onderdeel van een ecologische verbindingszone waar flora en fauna alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Meer weten?
Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen