De Crocus

1 Doeveren - De crocus

Foto: Jeugdclub van de kerk in Jeugdcentrum De Crocus. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, beeldbank HSD06711

Boven de voordeur van dit gemeentelijke monument bevindt zich een steen met het jaartal 1826. Het gebouw is al lange tijd in gebruik als Christelijk Jeugdcentrum De Crocus. Iedere zaterdagavond worden hier activiteiten georganiseerd voor jongeren uit de omgeving.

Vermoedelijk kwamen hier ook vroeger al veel mensen samen, want aangenomen wordt dat dit pand in de negentiende eeuw onderdak bood aan een herberg. Als dat daadwerkelijk zo is, dan bestaat er nog een tekening van het interieur. In 1832, tijdens de onlusten die gepaard gingen met de Belgische Afscheiding, trok Daniël Gevers van Endegeest met de Haagse schutterij door Brabant. Onderweg maakte hij een serie tekeningen, die tegenwoordig bewaard worden in de collectie Atlas van Stolk te Rotterdam. Gevers van Endegeest verbleef de gehele maand december 1832 in Doeveren, waar hij ‘met twee compagnien aan de Batterijen werkte’. Op een van de tekeningen die hij in deze weken maakte, beeldde hij de 98-jarige Jan Bol af, die ‘in de herberg te Doveren bij Heusden’ zijn achter-achterkleinkind op schoot heeft. De familie Bol woonde generaties lang in Doeveren.

Meer weten?
Christelijk Jeugdcentrum De Crocus 
Beeldbank Streekarchief
Atlas van Stolk Rotterdam