Bergsche Maas

Afbeelding bij 120
Foto: Het schip waarop in 1904 de openingshandeling van de Bergsche Maas is verricht bij vertrek uit Heusden. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, HSD01117.

Sinds 1904 is de Maas tussen Well en Geertruidenberg gekanaliseerd. Deze ongeveer vijfentwintig kilometer lange, gegraven rivier was onderdeel van een grootschalig plan tot ‘scheiding van Maas en Waal en verlegging van de Maasmonding naar de Amer’. Doel was het einde maken aan eeuwenlange wateroverlast door een sterk verbeterde afvoer van het rivierwater. De Bergsche Maas loopt grotendeels parallel aan de bedding van het Oude Maasje, waarvan aan weerszijden nog sporen zichtbaar zijn. Door de aanleg van de Bergsche Maas is het aloude Land van Heusden in tweeën gedeeld. De Heusdense brug zorgt voor een vaste oeververbinding tussen de huidige gemeenten Heusden en Aalburg.

De opening van de Bergsche Maas op 18 augustus 1904 was zeer feestelijk. Koningin Wilhelmina en prins Frederik reisden per koets van ’s-Hertogenbosch naar Heusden. Na een ontvangst in het stadhuis en een rijtoer door de versierde straten stapte het koninklijk gezelschap bij het Wilhelminaplein aan boord van een schip van Rijkswaterstaat, waarna in het Heusdens Kanaal de nieuwe waterwerken officieel geopend werden. Een plaquette aan het Commiezenhuis houdt de herinnering aan deze dag levend.

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog was de Bergsche Maas de grens tussen bevrijd en bezet Nederland. Zuid-Nederland werd begin november 1944 bevrijd van de Duitse overheersing, maar de geallieerde opmars kwam bij de Bergsche Maas tot stilstand. De bevrijding van Noord-Nederland volgde in mei 1945. In de tussengelegen periode zijn er rond de Bergsche Maas veel verwoestingen aangericht.

Meer weten?
Bergsche Maas